Egyesületünk a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meghirdetett Az innováció társadalmasítása című pályázaton sikerrel pályázott A gazdasági fejlődésnek és a magyar társadalom egészségi állapotának kapcsolata a családok stabilitásával témájú projektjével. Projektünk 2010. november hónapban lezárult. Projektünk eredményeinek összefoglalását az alábbiak tartalmazzák:

Tanulmányok kéziratai

Családi kapcsolatok 2009. felmérés eredményei

Tárkányi Ákos: A párkapcsolatok sikerességének és sikertelenségének okai a 2009-es „Családi kapcsolatok” országos vizsgálat alapján

Munkahely – párkapcsolatok – stressz kölcsönhatásai és gazdasági következményei

Ádám Szilvia: A stressz prevalenciája, prediktorai az elvált emberek körében.


Balog Piroska: A rossz házasság és az egészségi állapot összefüggései. A válás és az egészségi állapot összefüggései, a válás hosszú távú hatása.


Székely András: A családi állapot különböző fajtáinak nemzetgazdasági vonatkozásai


Székely Zsófia: Szülés – Család – Párkapcsolat Mélyinterjúk elemzése


Tárkányi Ákos: A munkahely és a párkapcsolat kölcsönhatásai


Czettele Győző: Javasolt intézkedések a munkahelyi stressz csökkentésére

Párkapcsolatra, házasságra nevelés

Tárkányi Ákos: A házasságra felkészítés, családi életre nevelés szükségessége, példái és tanulságai


Kolonits Klára: KAPCSOLATRA ÉS HÁZASSÁGRA NEVELÉS – ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

Folyóiratcikkek

Kapocs

Szülés – Család – Párkapcsolat (előzetes)

Mester és Tanítvány

Család és ifjúság 27. szám, 2010 augusztus.
Küldhető és adható másnak is, de csak a forrás megjelölésével!

Cikkek a projekt keretében
Balásházy Imre: Az ifjúság és a család boldogságának kulcskérdése a mai magyarországon
Kolonits Klára, Tárkányi Ákos: Párkapcsolatra és házasságra nevelés Magyarországon és az USÁ-ban
Tárkányi Ákos: A fiatalok párkapcsolatainak válsága magyarországon
Mihalec Gábor, Tárkányi Ákos: A házasságok és élettársi kapcsolatok összehasonlító vizsgálata

Cikkek a projekthez kapcsolódóan
Grész Gábor: A családi életre nevelõ programok fontosabb tartalmi elemei
Hortobágyiné Nagy Ágnes: A boldogabb családokért – Családi Életre Nevelés (CSÉN) iskolai program
Csizmadia Róbert, Mihalec Gábor, Csirke József: Amit a tudomány megtehet a házasságra nevelésért: párkapcsolati nevelés a középiskolákban
Grész Gábor, Csizmadia Róbert, Mihalec Gábor: Családi életre nevelés az iskolán kívül

Ketten-Együtt hatékonyságvizsgálat
Mihalec Gábor és Csizmadia Róbert: A PREPARE/ENRICH házassági felkészítő és tanácsadó program hatékonysága

Konferencia anyagok

I. Család-Nemiség – Társadalom Konferencia anyagai

Szervezési anyagok

Első körlevél
Második körlevél
Harmadik körlevél
Jelentkezési lap
Absztakt minta
Témajavaslatok
Kérdéslista a szakminisztériumoknak
Rövid reklám
Részletes reklám

Előadások

I. Család-Nemiség – Társadalom Konferencia Bevezető előadás

Konferencia kiadvány

I. Család – Nemiség – Társadalom Konferencia előadáskivonata

Magatartástudományi Napok Pécs

Balog Piroska, Kovács Éva, Mészáros Eszter, Ádám Szilvia, Székely András, Kopp Mária: A válás hosszú távú hatásai

Előadássorozat

Az előadássorozat programlapja

Családi kapcsolatok 2009. felmérés előkészítő anyagai

Kérdőív a kérdezőbiztos részére
Kérdőív az interjúalany részére (önkitöltős kérdőív)
Felkérő levél a felmérésben való részvételre
Útmutató a kérdezőbiztosok részére
Válaszlap a kérdőívhez

NKTH támogatás