Boldogabb családokért és ifjúságért II. Tanulmánykötetünk könyvbemutatója

E könyv 2019. december első felében jelent meg „Javaslatok a családi élet válsága és a demográfiai válság megoldásához” alcímmel. A kötet 22 tudományos, esszé és rövid összefoglaló jellegű, szakmailag lektorált tanulmányt foglal magába, ahol a szerzők különböző szempontok alapján megoldásokat keresnek a párkapcsolati és a családi élet válságára. E javaslatok egyben a demográfiai válság megoldásához is irányt mutatnak.

Az első kötet a családi élet válsága és a demográfiai válság okait elemezte. Megállapította, hogy az utóbbi évtizedekben Európában és hazánkban a házasság intézménye ellen komoly támadásokra került sor. A párkapcsolatra, a házasságra és a családra vonatkozó valódi és hamis értékek összekeveredtek. Ezen a területen értékválság, antropológiai válság és káros individualizáció alakult ki. Jelen második könyv e válságok okaira alapozva megoldási lehetőségeket javasol, amelyek szerint a társadalomban a párkapcsolatra, a házasságra és a családra vonatkozó értékek olyan rendszerének terjesztésére és általános elfogadására van szükség, amely elősegíti az egyének és családjaik testi-lelki egészségét, harmonikus fejlődését, valamint védi őket a káros hatásokkal szemben. Széleskörű tudományos elemzésekkel rá kell mutatni a vonatkozó legalapvetőbb értékekre. Ezen folyamatok egészséges mederbe terelése nélkül a demográfiai válság sem oldható meg emberségesen és hosszú távon eredményesen. Viszont, ha – az Alaptörvénnyel összhangban – sikerül a párkapcsolat, a házasság és a család méltóságának társadalmi szintű helyreállítása, akkor a demográfiai válság rendeződésére is van reális esély. Ehhez az emberek, különösen a fiatalok, antropológiai képét és párkapcsolati kultúráját kell jóval egészségesebbé és nemesebbé tenni. Jelen kötetünk végső célja a boldogabb párkapcsolatok, a boldogabb házasságok és a boldogabb családok elterjedése, amivel lényegesen egészségesebb és akár gyarapodó nemzetté válhatunk.

A könyv bemutatója januárra várható.

Konferencia

Szövetségünk 2020. március 26-27-ére kétnapos konferenciát szervez „Párkapcsolati kultúra és demográfia” címmel. A rendezvényen külföldi szakértők részvételére is számítunk.