A Társaság története

A Társaság 2007-ben alakult, mint „Tudomány a Családért Egyesület”. Nevet változtatott 2015-ben, hogy nevében is tudományos társaságként szerepeljen, valamint, hogy a családtudománynak is legyen egy tudományos társasága. Nevében azért Európai, mert a párkapcsolat, a házasság és a család témakörében európai szinten jelentkeznek a súlyos gondok. Erre utal a demográfiai válság is. Így európai szintű összefogásra van szükség.

Az Európai Családtudományi Társaság a Családtudományi Szövetség tagszervezete.

A Társaság Alapszabálya az alábbi linken érhető el:

Európai Családtudományi Társaság Alapszabálya

Meghívó az ECST 2022. évi közgyűlésére

 

Célok

Az Európai Családtudományi Társaság alapvető célja a jó házasságok kialakulásának és fennmaradásának elősegítése, az egészséges emberkép megfogalmazása, és a párkapcsolati kultúra színvonalának emelése. Fontos a vonatkozó értékek megfogalmazása, védelme és terjesztése, valamint a káros folyamatok feltérképezése és bemutatása.

Észre kell vennünk, hogy évtizedek óta alattomos háború folyik a házasság és a család intézménye ellen. Nem véletlenül e támadások a szexualitás megélésének területére vonatkoznak és a legkülönbözőbb frontokon keresztül érkeznek. Ha ezekkel nem nézünk szembe, ha ezek ellen nem védekezünk, akkor esélyünk sem lehet a demográfiai válság emberséges és eredményes megoldására, a családok szétesésének hatásos megfékezésére, valamint a káros önzés és a pszichés betegségek szignifikáns csökkentésére.

A Társaság célja a párkapcsolat, a házasság és a család témakörének széleskörű tudományos kutatása, a témakörben a helyes irányvonalak kijelölése, a káros folyamatok feltérképezése, a káros jelenségek optimális csökkentésének, a hasznos folyamatok optimális növelésének kidolgozása, erősítése és az eredmények terjesztése széleskörű összefogás segítségével. Kiemelt cél e szakterületen a tanulás, a tudományos kutatás, a tanítás és a terjesztés. A Társaság a mai tudományosság és a mai társadalom egyik nagy hiányosságát igyekszik csökkenteni, nevezetesen, hogy az emberi élet egyik legfontosabb területét, a párkapcsolatot, a házasságot és a családot alapvetően befolyásoló folyamatok elemzésének nincs tudományos társasága. Ma igen intenzív és már globális támadás alatt van e tématerület.

 

A Társaság e fenti célok érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja

 • A házasságot és a családot értéknek valló emberek összefogása a család körüli válság enyhítésére (a tudományos, a civil és az egyházi szféra összefogása).
 • A párkapcsolat, a házasság és a család legfontosabb alappilléreinek, különösen a nemiség emberhez méltó megélésének tudományos módszerekkel történő elemzése (pl. filozófiai, etikai, pszichológiai, epidemiológiai, szociológiai, történészi, orvosi, jogi, pedagógiai, gazdasági elemzések).
 • A különböző párkapcsolati típusok rövid és késői hatásainak felmérése és elemzése.
 • A mai párkapcsolati gyakorlat feltérképezése.
 • A jó házasságok és a harmonikus családok kialakulását és fennmaradását leginkább gátló tényezők felmérése, elemzése és az akadályok elleni stratégiák kidolgozása.
 • A helyesnek felismert elvek és a meglévő gyakorlat összehasonlítása, a közöttük talált különbségek okainak elemzése és a káros tényezők súlyosság szerinti rangsorolása.
 • A témakörben tudományos kutatás, tanulás, tanítás, ismeretterjesztés és szemléletformálás.
 • Szakembergárda szervezése, mind az elméleti terület munkálására, mind a gyakorlati feladatok megvalósítása érdekében.
 • A nyilvánosság előtt e multidiszciplináris szakterület hazai és külföldi tudományos eredményeinek képviselete a médiumokban, konferenciákon, előadásokon, tanfolyamokon, valamint könyvek, munkafüzetek és útmutatók kiadása, ezenkívül internetes oldal vezetése.
 • Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás hasonló témájú szervezetekkel.
 • A főbb kutatási és oktatási irányok kijelölése, valamint rövid-, közép- és hosszú távú cselekvési tervek kidolgozása.
 • Szisztematikus programok kidolgozása, hogy a párkapcsolat, a házasság és a család témakörének vizsgálata során elért eredmények minél szélesebb ismertséget kapjanak az otthon, az iskola, a média, az egyházak és a politika területén.
 • Állásfoglalás a tudományos eredmények mellett a házasságot, a családot és a nemiséget érintő kérdésekben.
 • A nemiség helyes megélésének körvonalazása a mai és az ideálisnak tartott társadalomban. A mai gyakorlat ettől való különbözőségének feltérképezése. A nemiséget illetően hogyan készüljön fel a gyermek óvodás korától kezdve az életre? Mit tegyen az otthon, az iskola, a média, az egyházak, a tudomány és a politika?
 • Ösztöndíjak kiírása és adományozása a megfogalmazott tevékenységekre és tudományos kutatásokra.
 • Az Egyesület a tevékenységéhez a forrásokat a forrásteremtés hagyományos stratégiáit követve teremti meg.
 • A szakirodalom követése.
 • Háromdimenziós családpolitika szükségességének terjesztése. A három dimenzió: (i) a felelős párkapcsolatot, a házasságot és a családot romboló ember- és közösségellenes ideológiák elemzése, bírálata és javaslat a felszámolásukra, (ii) a párkapcsolatra, a házasságra és a családra vonatkozóan olyan emberkép és értékrend megfogalmazása, ajánlása, terjesztése és védelme, amely elősegíti az egyének és közösségeinek testi lelki egészségét, fejlődését és védelmét, (iii) a fiatal és első házasok lakáshoz jutásának segítése és a gyermekek szüleinek anyagi támogatása.
 • Rá kell ébreszteni a társadalmat, hogy évtizedek óta háború folyik az emberhez méltó párkapcsolat, a házasság és a család ellen. E háború főként a szexualitás és a párkapcsolat emberhez méltó megélése ellen irányult és irányul, szexuális forradalom néven terjedt el, amelynek számos frontja ismert és újabb és újabb frontjai jelennek meg. Valójában nem forradalomról van szó, hanem háborúról az egyén, a házasság és a család ellen. Európában mindez természetesen a nemzetállam és a kereszténység erejét is aláássa.