2010. 11. 05:  I. CSALÁD – NEMISÉG – TÁRSADALOM KONFERENCIA

2009. július:  INNOTÁRS pályázatunk

***

2010. 11. 05.

I. CSALÁD – NEMISÉG – TÁRSADALOM KONFERENCIA

Fenti címmel tartott konferenciát Egyesületünk a Hotel Venturában a követekező programmal:

I. szekció: Tudományos előadások

Tárkányi Ákos: A párkapcsolatok sikerességének és sikertelenségének okai egy 2009-es országos vizsgálat alapján
Tomka Miklós: A család változása az európai értékrend vizsgálat szerint
Mihalec Gábor: A házassági és élettársi kapcsolat dinamikájának összehasonlítása
Tóth Gergely: A család nem gazdasági kérdés
Schanda Balázs: A házasság és a család alkotmányjogi védelme
Puskás Balázs: Szex és kultúra
Papp Miklós: A morálteológia észrevételei a családalapítás egyes nehézségeiről
Török Péter: A házasság és nemiség kérdésköre a buddhizmusban, iszlámban és a hinduizmusban
Tárkányi Ákos: Családi életre neveléssel foglalkozó programok külföldön és hazánkban

II. szekció: Családi életre nevelés Magyarországon

Hortobágyiné Nagy Ágnes: SACSI – SZÉK: A „Boldogabb családokért” családi életre nevelés iskolai program ismertetése
Grész Gábor: Timóteus Társaság: Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) program bemutatása
Csizmadia Róbert, Mihalec Gábor: A Ketten – Együtt házassági felkészítő és tanácsadó műhely bemutatkozása

III. szekció: A szakminisztériumok tervei

Mészárosné Halász Judit: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Szociális-, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Családpolitikai Főosztály munkatársa.
Kaposi József: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai és tudományos főigazgató helyettese.

IV. szekció: Rövid előadások, bemutatkozások

Ádám Szilvia, Balog Piroska, Székely András, Kopp Mária: A stressz prevalenciájának, prediktorainak összehasonlító elemzése az elvált, valamint a házas emberek körében
Balog Piroska, Ádám Szilvia, Székely András, Kopp Mária: A családi állapot és az egészségi állapot összefüggései
Székely András, Balog Piroska, Ádám Szilvia: A családi állapot különböző fajtáinak nemzetgazdasági vonatkozásai
Pándy Mária: Problémamegoldás Isten segítségével
Stefiková Veronika: A vallás protektív szerepe a serdülőkor szexualitásában
Csizmadia Róbert: A Biblia és a szabad szerelem
Bittsánszky János, Bittsánszky Sára, Várkonyi Péter: Antiochia Mozgalom – A felelős felnőtté válás útja
Noé Zoltán és Noé Gabriella: Az Orosz házaspár Tiszta Szerelem Programja
Árvai Pálma: Szexuális nevelés az egyházban
Jánosi Ferenc: Tizenévesek felkészítése a felelősségteljes párkapcsolatra
Rostás Rita: Nemhez köthető viselkedésminták, szimbólumok megjelenése az általános iskolában és a főiskolai hallgatók körében
Fejérdy András: A MÉCS Családközösségek bemutatása
Gőbelné Pem Teréz, Gőbel László: A Fokoláre Mozgalom és az Új Család Mozgalom bemutatása
Pellet Philippe, Horváth Gergő: Az E.N.D. Katolikus Házastársi Mozgalom bemutatása
Mészáros Béla: A TK Munkacsoport bemutatkozása

V. szekció: Poszterek megtekintése
Mihalec Gábor, Csizmadia Róbert: A hetednapi adventista egyház családi osztályának bemutatkozása
Sági Júlia, Vadász Kinga: A Pure Fashion Magyarország divatmisszió
Szabó Endre, Csiki Zoltánné Klára: A NOE javaslatai a család intézményének védelmében
Székely Zsófia: Szülés – Család – Kapcsolat
Csanády Ágota, Hunyadi Ildikó, Csenger Ottília: Családképző fórum a boldogabb családokért
Balásházy Imre, Czettele Győző, Bernáth György: A Európai Családtudományi Társaság főbb céljainak bemutatása
Szajkó Erika Anna: a család, mint legfőbb értékeink egyike

VI. szekció: Kerekasztal
A beszélgetés témája: A párkapcsolatok helyzete hazánkban
A beszélgetés résztvevői:
Bíró László, Hortobágyiné Nagy Ágnes, Kaposi József, Papp Miklós, Pándy Mária, Tárkányi Ákos, Tóth Gergely, Török Péter, Zlinszky János,
Moderátor: Krúdy Tamás
2009. július

INNOTÁRS pályázatunk 

Egyesületünk a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meghirdetett Az innováció társadalmasítása című pályázaton sikerrel pályázott A gazdasági fejlődésnek és a magyar társadalom egészségi állapotának kapcsolata a családok stabilitásávaltémájú projektjével.

Projektünk társadalmi szükségességének indoklása

Az életminőség javításához, az emberek testi és lelki egészségének megtartásához, a szociális biztonsághoz és a gazdasági versenyképességhez fontos a jó családok, stabil együttélések kialakulása (Kopp, 2006). A súlyos családi problémák rontják a munkateljesítményt és csökkentik a munkaidő kihasználtságát, növelik a hiányzások számát. A válások következtében előálló csonka családok több szociális kiadást jelentenek az államnak, ezzel olyan források lekötését, amelyeket a gazdaság fejlesztésére, támogatására is lehetne fordítani. Ezeken túl más, közvetett vagy csak késleltetve érvényesülő társadalmi és gazdasági kárai is lehetnek a válásoknak vagy a kapcsolatok váláshoz vezető megromlásának: a hajléktalanság, alkoholizmus és pszichés problémák a szociális és egészségügyi ellátórendszert terhelik, az egyedülállók arányának növekedése pedig növeli azok arányát, akik idős korukban gondozásra szorulva nem számíthatnak házastársuk segítségére, ezért az állam gondoskodására szorulnak. A csonka családokban fölnövő generációk szocializációjának hiányosságai csökkentik az alkalmas munkaerő számát és növelik a deviancia, a bűnözés, az ezekkel járó károk és kiadások nagyságát, amelyek jórészt szintén az államra hárulnak, és a gazdaságnak jelentenek terhet.

A projekt célja a tartós és jó minőségű házasságok hiányából fakadó gazdasági és társadalmi károk magyarországi felmérése, az ilyen házasságok kialakulása és fenntartása legfontosabb akadályainak elemzése. Célunk a káros tényezők súlyosság szerinti rangsorolása, a hasznos szemléletmódok megfogalmazása, külföldi tapasztalatok vizsgálata. A felmérések alapján a helyesnek bizonyuló elvek és a gyakorlat közti különbségek csökkentésére megoldásokat keresünk, ajánlásokat fogalmazunk meg. Külön-külön foglalkozunk a fiatalok párkapcsolatainak és nemiségre vonatkozó normáinak felmérésével, a munkahelyi stressz családi kapcsolatokra és a házasságok megromlásának és a válásoknak az egészségre, a gazdaságra és a költségvetésre gyakorolt hatásaival. Az eredményeket és ajánlásokat tudományos cikkek és ismertető anyagok, konferencia és előadás-sorozat formájában kívánjuk nyilvánosságra hozni.

A projektben tervezett feladataink

  • 15-50 éves személyek országos reprezentatív mintáján végzett 1700 fős felméréssel kívánjuk feltárni a fiatalok családi értékeit, párkapcsolati magatartását és normáit, szexualitáshoz való viszonyukat. (E felmérés kérdéseinek első blokkja a 15-35 éves fiatalokhoz szól.) A házasságok vagy élettársi kapcsolatok működésének minőségét ugyanis erősen befolyásolják az életút és a kapcsolat előzményei, a bennük részt vevők magatartását alakító normák. Egy ilyen felmérés révén átfogó képet lehet kapni a fiatalok párkapcsolati magatartásáról, elképzeléseiről, amelyek a házasságok megalapozását kialakítják és befolyásolják. A felmérés összegzése után elemezzük az eredményként kapott szokások és normák hatását a párkapcsolatokra, valamint azokon keresztül az életminőségre, a magyar társadalom testi és mentális egészségére, a szociális biztonságra és a gazdasági fejlődésre.
  • A munkahely és a házasság egymásra hatását kívánjuk elemezni. Vizsgálni fogjuk a munkahelyi stressz, a túlterheltség hatását a házasság minőségére, és a házasság rossz működésének, problémáinak hatását a munkateljesítményre, hiányzásokra. A gazdasági szféra mellett az állam költségeit is meg kívánjuk becsülni a válás hatásai szempontjából. Mindezt egyrészt az előző, említett kérdőív egy második blokkjának segítségével, másrészt a HUNGAROSTUDY 2005 adatbázis felhasználásával fogjuk analizálni. Az elemzésekhez makróstatisztikai gazdasági, szociális és egészségügyi adatokat is használunk.
  • Felmérjük a házasságok megromlását megelőző képzéseket, tanfolyamokat – mind a hazai, mind a külföldi példákat. Részletes vizsgálat tárgyává kívánjuk tenni a sikeres külföldi tapasztalatokat. A házasságok hatékonyabb működését célzó házasság előtti tanácsadások bizonyítottan eredményesek. Meg kívánjuk vizsgálni a sikeres külföldi tapasztalatok minél szélesebb körű hazai adaptációjának, a leghatékonyabb programcsomagok középiskolai alternatív tantárgyként, pilot projektként való bevezetésének lehetőségét. Mindezt összevetjük e programoknak a párkapcsolatokra és azokon keresztül a gazdaságra kifejtett hatásaival. Végül beszámolóban, tudományos cikkekben összegezzük a projekt eredményeit.
  • Szervezünk egy konferenciát, amelyen az eredményeket, mind a szakmai, mind a nagyközönség elé tárjuk.

Végül a másfél éves projekt utolsó fél évében egy előadássorozatot tartunk, ahol az eredményeket megint mind a szakmabelieknek, mind a nagyközönségnek megfelelően rendszerezve előadjuk.